2013. április 3., szerda

Tavaszi ár - YAs Are Coming! - külföldi kiadások

Ritkán játszom a hírnök szerepét, általában inkább a várólistámmal próbálom magam utolérni, de a tavaszi-nyári megjelenések külföldi vizeken igencsak fellelkesítettek, így hát szemezgettem belőlük nektek egy kicsit. :)

Natalie Whipple - Transparent

Plenty of teenagers feel invisible. Fiona McClean actually is.

An invisible girl is a priceless weapon. Fiona’s own father has been forcing her to do his dirty work for years—everything from spying on people to stealing cars to breaking into bank vaults.

After sixteen years, Fiona’s had enough. She and her mother flee to a small town, and for the first time in her life, Fiona feels like a normal life is within reach. But Fiona’s father isn’t giving up that easily.

Of course, he should know better than anyone: never underestimate an invisible girl.

Sok tinédzser érzi magát láthatatlannak, de Fiona McClean igazából az.

Egy láthatatlan lány felbecsülhetetlen értékű fegyver. Fiona saját apja már évek óta arra kényszeríti a lányt, hogy elvégezze helyette a piszkos munkát - a mások után való kémkedéstől   kezdve a kocsi lopáson át, egészen a bankrablásig.

Tizenhat év után Fionának elege lett és az anyjával együtt egy kisvárosba repültek. Most először Fiona úgy érzi, hogy esélyt kapott egy normális életre, azonban az apja nem adja fel ilyen könnyen.

Persze, ő igazán tudhatná, hogy sose becsüljön alá egy láthatatlan lányt.

Tervezett kiadás: május 21.J. J. Howard - That Time I Joined the Circus

Lexi Ryan just ran away to join the circus, but not on purpose.

A music-obsessed, slightly snarky New York City girl, Lexi is on her own. After making a huge mistake--and facing a terrible tragedy--Lexi has no choice but to track down her long-absent mother. Rumor has it that Lexi's mom is somewhere in Florida with a traveling circus.

When Lexi arrives at her new, three-ring reality, her mom isn't there . . . but her destiny might be. Surrounded by tigers, elephants, and trapeze artists, Lexi finds some surprising friends and an even more surprising chance at true love. She even lucks into a spot as the circus's fortune teller, reading tarot cards and making predictions.

But then Lexi's ex-best friend from home shows up, and suddenly it's Lexi's own future that's thrown into question.

With humor, wisdom, and a dazzlingly fresh voice, this debut reminds us of the magic of circus tents, city lights, first kisses, and the importance of an excellent playlist.Lexi Ryan elszökött, hogy csatlakozzon a vándor cirkuszhoz, de nem szándékosan.

Egy zene-megszállott, enyhén  csípős természettel megáldott new yorki lány, Lexi magára maradt. Miután elkövetett egy hatalmas hibát - és szembenézett egy rettenetes tragédiával - Lexinek nem marad más választása, minthogy megtalálja rég elveszett édesanyját. Azt pletykálják, hogy a lány anyja valahol Floridában van egy vándorcirkusszal.

Mikor azonban Lexi megérkezik, az anyját sehol nem találja - a sorsát viszont talán igen. Tigrisekkel, elefántokkal és artistákkal körbevéve, Lexi meglepő barátságokat köt és esélyt kap az igaz szerelemre. Még munkát is szerez, a cirkusz jövendő mondójaként az a dolga tarot kártyából jósoljon.

De aztán Lexi volt legjobb barátja New Yorkból felbukkan és hirtelen Lexi jövője a tét.
Humorral, bölcsességgel és friss hanggal J. J. Howard elhozza nekünk a cirkuszi sátrak, a városi fények, és az első csókok varázsát és emlékeztet egy remek lejátszó lista fontosságára.

Tervezett kiadás: április 1.


Andrea Cremer & David Levithan - Invisibility

Stephen has been invisible for practically his whole life — because of a curse his grandfather, a powerful cursecaster, bestowed on Stephen’s mother before Stephen was born. 

So when Elizabeth moves to Stephen’s NYC apartment building from Minnesota, no one is more surprised than he is that she can see him. A budding romance ensues, and when Stephen confides in Elizabeth about his predicament, the two of them decide to dive headfirst into the secret world of cursecasters and spellseekers to figure out a way to break the curse. 

But things don’t go as planned, especially when Stephen’s grandfather arrives in town, taking his anger out on everyone he sees. In the end, Elizabeth and Stephen must decide how big of a sacrifice they’re willing to make for Stephen to become visible — because the answer could mean the difference between life and death. At least for Elizabeth.


Stephen egész életében láthatatlan volt egy átok miatt, amit a nagyapja, egy hatalmas átokszóró mondott a fiú édesanyjára, mielőtt még Stephen megszületett volna.
Úgyhogy mikor Elizabeth Minnesotából beköltözik Stephen new yorki lakásába, senki sincs jobban meglepve, mint ő, hogy a lány látja. Egymásba szeretnek, és mikor Stephen rábízza Elizabethre az átok titkát, eldöntik, hogy fejest ugranak az átokszórók és ige-vadászok (nem tudom, hogy lehetne ezt szépen fordítani, de valami ilyesmi) titokzatos világába azzal az eltökélt szándékkal, hogy megtörjék az átkot.

De a dolgok nem úgy mennek, ahogy tervezték, különösen, mikor a fiú nagyapja a városba érkezik, kitöltve mérgét mindenkin, akit csak talál. A végén Elizabethnek és Stephennek döntenie kell, mekkora áldozatot hajlandók vállalni azért, hogy a fiú láthatóva váljon, mert a válasz jelentheti a különbséget élet és halál között. Legalábbis Elizabeth számára.

Nekem ez a könyv a Mint a mennyben c. filmtől bűzlik, meg némi tini nyáltól, de szeretem a szerző párosokat. Levithan könyveit szeretem, Cremerét kevésbé, szóval kíváncsi vagyok, ebből mi lesz.

Tervezett kiadás: május 7.


Page Morgan - The Beautiful and the Cursed

After a bizarre accident, Ingrid Waverly is forced to leave London with her mother and younger sister, Gabby, trading a world full of fancy dresses and society events for the unfamiliar city of Paris.

In Paris there are no grand balls or glittering parties, and, disturbingly, the house Ingrid’s twin brother, Grayson, found for them isn’t a house at all. It’s an abandoned abbey, its roof lined with stone gargoyles that could almost be mistaken for living, breathing creatures.

And Grayson has gone missing.

No one seems to know of his whereabouts but Luc, a devastatingly handsome servant at their new home.

Ingrid is sure her twin isn’t dead—she can feel it deep in her soul—but she knows he’s in grave danger. It will be up to her and Gabby to navigate the twisted path to Grayson, a path that will lead Ingrid on a discovery of dark secrets and otherworldly truths. And she’ll learn that once they are uncovered, they can never again be buried.

Egy különös baleset után Ingrid Waverly kénytelen elhagyni Londont az édesanyjával és a testvérével, Gabby-vel együtt, elcserélve egy világot tele szép ruhákkal és társasági eseményekkel az ismeretlen Párizs városára.

Párizsban nincsenek hatalmas bálok és fényűző partik, és zavaró módon a ház, melyet Ingrid ikertestvére, Grayson talált nekik, nem is igazán ház, hanem egy elhagyott kolostor, kő vízköpőkkel szegélyezett tetővel, amik akár élő, lélegző teremtmények is lehetnének.

Grayson pedig eltűnt.

Úgy tűnik, senki se tudja, egyedül Luc, az ellenállhatatlanul jóképű szolga, akit az új otthonukban alkalmaznak.

Ingrid biztos benne, hogy az ikertestvére nem halott - érzi a lelke legmélyén - de azt is tudja, hogy halálos veszélyben forog. Rajta és Gabbyn múlik, hogy megtalálják az utat Graysonhoz, az utat, ami sötét titkokon és nem e világi igazságokon vezet keresztül. És ha egyszer leleplezik, már nem lehet többé őket újra eltemetni.

Tervezett kiadási dátum: május 2.

Jennifer Bradbury - A Moment Comes

As the partition of India nears in 1947 bringing violence even to Jalandhar, Tariq, a Muslim, finds himself caught between his forbidden interest in Anupreet, a Sikh girl, and Margaret, a British girl whose affection for him might help with his dream of studying at Oxford.

Ahogy India kettéválásának az ideje közeledik 1947-ben , erőszakot hozva Jalandharba is, Tariq, a muszlim fiatalember két tűz között találja magát: Anupreet, egy sikh lány iránti tiltott érdeklődése és Margaret, egy brit lány között, akinek az érzelmei talán hozzásegítik az álmához, hogy Oxfordban tanulhasson.

Tervezett kiadás: június 25.

Határozottan várós!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Limk Related Widget